Profil

Gården Lillehaab blev overtaget  af anden generation i 1977 af Conny og Kurt Furbo. De har børnene Erik, Jane og Kent.

Der er en løsdriftstald med plads til 340 dyr, med en SAC malkekarrusel med plads til 40 køer af gangen.

Ud over køerne er der også ammekøer, heste, får og strudser på ejendommen.

Der bliver drevet 440 hektar med  græs, majs og helsæd til grovfoder,  og der ud over er der korn og fabrikskartofler som salgsafgrøder.

Der er pt beskæftiget 7 fuldtidsansatte, + diverse høstmedhjælpere

Kontakt

Lillehaab v. Kurt Furbo
Gedhusvej 12
Agerskov
7441 Bording
Tlf.: +45 9714 5342
Mobil.: +45 2015 9027
kurt.furbo@lillehaab.dk